Uwaga 31-go maja nie pracujemy ! Życzymy pogodnego weekendu i zapraszamy od 3-go czerwca !

Regulamin sklepu

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym

Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę:

PERMATECH Witold Klejbor
ul. Sędzickiego 2
84-230 Rumia
woj.pomorskie

NIP 586-100-43-50
Regon 190405790

tel. 58 522-71-36
kom. 501-79-11-69
email: sklep@permatech.pl

Nazwa banku : Santander Bank Polska SA
Nr konta: 93 1090 1102 0000 0000 1000 4464


Gwarancja zwrotu towaru :

Nabywca będący Konsumentem - domyślnie każdy odbiorca wybierający paragon fiskalny jako dowód zakupu - (zwany dalej Zamawiającym) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu produktu, pod warunkiem, że produkt zostanie zwrócony w stanie nienaruszonym, bez śladów używania , w oryginalnym opakowaniu z ważnym oświadczeniem Zamawiającego o odstąpieniu od umowy (zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 ).
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym, nie pogorszonym i nie noszącym śladów używania z uwzględnieniem oryginalnego opakowania.
Wraz z towarem należy dostarczyć również dowód zakupu i kartę gwarancyjną (o ile taka była wystawiona). Niezwłocznie po przyjęciu zwrotu towaru Sprzedawca zwróci równowartość ceny towaru na konto wskazane przez Zamawiającego. 
Zwrot towaru do Sprzedawcy odbywa się na koszt Zamawiającego.


Regulamin sprzedaży towarów w sklepie internetowym:

1. Zamówienie towaru :
1.1 Wszystkie ceny podane są w złotych polskich brutto z odpowiednią dla danego towaru stawką podatku VAT.
1.2 Ceny w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen stosownie do zmian cen producentów/dystrybutorów oraz zmian kursów walut i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o takiej zmianie Zamawiającego.
1.3 Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym należy wypełnić formularz zamówienia z podaniem wszystkich niezbędnych danych dla jego realizacji. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez sklep internetowy automatycznego e-maila z treścią tego zamówienia na adres mailowy Zamawiającego .
1.4 Założenie konta w sklepie internetowym nie zobowiązuje do złożenia zamówienia.
1.5 Zamówienie jest ważne (skierowane do realizacji) po potwierdzeniu go przez Sprzedawcę - jest to kolejna wiadomość email skierowana na adres mailowy Zamawiającego .
1.6 Zamówienia przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Realizacja ważnych zamówień odbywa się standardowo w ciągu 1-4 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia - spowodowanego koniecznością sprowadzenia produktu – Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.
1.7 Przy zamówieniach o wartości powyżej 3.000 zl Sprzedawca może zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia. 
1.8 Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający musi potwierdzić akceptację warunków zawartych w regulaminie sklepu .

2. Dostawa towaru :
2.1 Zamówione towary o wartości wg pkt.1.8 do 6000,- zł włącznie dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej (zgodnie z wybranym przez klienta w formularzu zamówienia sposobem wysyłki). Towary o wartości powyżej 6.000 zł dostarczamy jedynie po otrzymaniu przedpłaty wartości zamówienia przed jego wysyłką.
2.2 Koszty przesyłki ponosi Zamawiający.
2.3 Koszty pakowania i przygotowania przesyłki pokrywa Sprzedawca.
2.4 Gdy towar nie jest dostępny z magazynu , to zostanie on sprowadzony przez Sprzedawcę na zamówienie Zamawiającego , a jego termin dostawy do Zamawiającego wydłuży się o czas konieczny do jego sprowadzenia . Czas sprowadzenia towaru przez Sprzedawcę jest określony jako dostępność towaru.
2.5 Czas dostawy towaru do Zamawiającego od momentu przekazania towaru przewoźnikowi, zależy od przewoźnika i zwykle nie przekracza 2 dni roboczych.
2.6 W momencie odbioru przesyłki Zamawiający winien sprawdzić ogólny stan przesyłki (czy opakowanie jest oryginalnie zapakowane, nieuszkodzone , owinięte taśmą z logo sklepu internetowego itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy spisać protokół w obecności kuriera , nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą.
2.7 Przy odbiorze nieuszkodzonej przesyłki (po jej opłaceniu i podpisaniu) możliwe jest otwarcie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie czy zawartość jest zgodna z zamówieniem / nie jest uszkodzona . W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
2.8 W przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej przez Zamawiającego , Sprzedawca wystąpi z roszczeniem do Zamawiającego o zwrot poniesionych przez Sprzedawcę kosztów wysyłki i zwrotu towaru .
UWAGA! Pokwitowanie odbioru jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za towar przez Zamawiającego.
UWAGA! Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą uznania reklamacji ws. uszkodzenia towaru w transporcie.
2.9 Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.

3. Paragon/Faktura VAT :
3.1 Na wyraźne życzenie Zamawiającego wystawiamy faktury VAT . Standardowo wraz z przesyłką Zamawiający otrzymuje paragon fiskalny.
3.2 Aby otrzymać fakturę VAT należy przed wysłaniem towaru przesłać Sprzedawcy dane do jej wystawienia wraz z kserokopią KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Formy płatności :
4.1 Płatności za zakupione towary można dokonać:
- gotówką lub kartą kredytową/debetową w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru własnego towaru
- gotówką kurierowi przy odbiorze zamówionych towarów
- przelewem na rachunek Sprzedawcy (towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy)
- w systemie płatności internetowych przelewy24.pl

5. Gwarancja jakości towaru :
5.1 Wszystkie towary zakupione w systemie sprzedaży internetowej objęte są pełną gwarancją producenta/dystrybutora . W momencie składania reklamacji towar jest zwracany do punktu wskazanego w karcie gwarancyjnej towaru na koszt Zamawiającego. Wraz z towarem należy wysłać kartę gwarancyjną i dowód zakupu (paragon/faktura VAT).
5.2 Okres i warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dostarczonej wraz z towarem karcie gwarancyjnej i mogą zostać udostępnione Zamawiającemu przed wysyłką na jego pisemną prośbę.
5.3 W reklamacji należy dokładnie opisać wadę towaru, podać swój adres, nr telefonu i/lub adres e-mail. Towar musi posiadać nienaruszone plomby gwarancyjne (jeżeli był w nie fabrycznie zaopatrzony).
5.4 Towar powinien być przesłany ze wszystkimi akcesoriami znajdującymi się w komplecie najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu gwarantującym jego należyte zabezpieczenie na czas transportu.
5.5 Zgodnie z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego na towar sprzedany obowiązuje rękojmia za wady fizyczne i prawne.

6. Ochrona danych osobowych :

6.1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z pózniejszymi zmianami) - art. 24 ust.1 - informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy PERMATECH do celów marketingowych i ewidencyjnych związanych z działalnością sklepu.
6.2 Zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich usunięcia / poprawiania. 
6.3 Sprzedający zapewnia, że zostanie uwzględniona każda prośba ( poczta elektroniczna , osobiście lub w formie pisemnej) o skreślenie danego adresu e-mail z listy klientów sklepu.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas

© Wszelkie prawa zastrzeżone PERMATECH

Oprogramowanie KQS.store | Grafika KQSDesign.pl